Bảng giá máy cán màng nguội LBS650 khổ 60, 65cm

Bảng giá máy cán màng nguội LBS650 khổ 60, 65cm
Bảng giá máy cán màng nguội khổ nhỏ LBS650 khổ 60, 65cm - loại cán bằng tay (không có động cơ). Thế Giới Decal cung cấp