Máy cắt decal khổ 1m2

Bán máy cắt decal khổ 1m2 chính hãng Mimaki, Graphtec, GCC, Rabbit, Refine giá tốt. Chúng tôi cung cấp máy cắt chữ decal khổ 1,2m chất lượng, cắt đẹp, cắt dài không lệch, máy kèm chân, có tặng dao cắt.