Hệ màu trong kỹ thuật in ấn

Hệ màu trong kỹ thuật in ấn
Trong kỹ thuật in ấn, hệ màu khác nhau sẽ cho ra chất lượng bản in khác nhau. Vấn đề cơ bản là không gian màu