5 xu hướng thiết kế bao bì tiêu biểu năm 2015

5 xu hướng thiết kế bao bì tiêu biểu năm 2015
1. Thiết kế dạng vẽ tay (Hand-drawn) Thiết kế đóng gói bao bì dạng vẽ tay (hand-drawn) ngày càng được yêu thích hơn bao giờ hết,