Ưu điểm của đèn LED

Ưu điểm của đèn LED
LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là diode phát quang), là các diod có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng

Nguyên lý hoạt động của đèn LED

Nguyên lý hoạt động của đèn LED
Đèn LED, còn gọi là đi ốt phát quang, là loại đèn có khả năng phát ra ánh sáng hồng ngoại hoặc tử ngoại. Loại đèn