10 bố cục quảng cáo cơ bản trong thiết kế đồ họa

10 bố cục quảng cáo cơ bản trong thiết kế đồ họa
1. Bố cục theo kiểu Mondrian Đây là một trong những cách định dạng phổ biến nhất, tận dụng theo những đường kẻ dày hoặc vạch