Quy trình ép decal chuyển nhiệt trên vải

Quy trình ép decal chuyển nhiệt trên vải
Quy trình ép decal chuyển nhiệt  trên vải: 1. Thiết kế bằng corel Bạn cần thiết kế như những người cắt decal thông thường, thiết kế