Giấy dán decal trang trí tường

Giấy dán decal trang trí tường
Để tạo không gian mới, khẳng định gu thẩm mỹ riêng cho không gian sống, hiện nay giấy dán decal trang trí tường được sử dụng

Ứng dụng của decal trong cuộc sống

Ứng dụng của decal trong cuộc sống
Decal (còn gọi nhãn tự dính, giấy tự dính) là loại nhãn được tráng sẵn lớp keo và có lớp giấy đế bảo vệ, sau khi lột