Nguyễn Quốc Hòa, người đầu tiên chế tạo thành công máy in cuốn Flexo

Nguyễn Quốc Hòa, người đầu tiên chế tạo thành công máy in cuốn Flexo
Kỹ sư Nguyễn Quốc Hòa – Giám đốc Công ty Cơ khí Quốc Hòa (Thái Bình) trở thành người Việt Nam đầu tiên thiết kế, chế tạo