Một số cách dán Skin laptop

Một số cách dán Skin laptop
Dán laptop là việc vẽ trực tiếp, hoặc bọc bằng nhiều chất liệu khác nhau cho phần mặt ngoài của máy và một số chi tiết