Máy cắt decal không nhận cổng kết nối

Máy cắt decal không nhận cổng kết nối
Khi bạn phát lệnh cắt từ Artcut nhưng máy cắt không hoạt động, bài viết sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này: 1. Kiểm