Ưu điểm của đèn LED

Ưu điểm của đèn LED
LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là diode phát quang), là các diod có khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng