Tư vấn sử dụng máy ép nhiệt

Tư vấn sử dụng máy ép nhiệt
Tấm nhôm của máy ép nhiệt có tác dụng làm nóng, làm dày thêm và in các hình ảnh đã qua xử lý nhiệt lên trên