Công nghệ in decal chuyển nhiệt dạ quang

Công nghệ in decal chuyển nhiệt dạ quang
Decal nhiệt dạ quang đang được chú trọng bởi sự phổ biến và thông dụng của nó trong đời sống của con người vì dễ ép chuyển