Decal nước in ly thủy tinh

Decal nước in ly thủy tinh
Thế Giới Decal hiện là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in decal nước trên ly thủy tinh. Với kinh nghiệm làm việc hơn 15