Lưu ý về hệ màu trong ấn phẩm quảng cáo

Lưu ý về hệ màu trong ấn phẩm quảng cáo
Đối với mỗi ấn phẩm quảng cáo, màu sắc là nhân tố quyết định đến sự thành công của một sản phẩm in ấn vì đây