Cách in chữ trắng lên decal trong suốt

Cách in chữ trắng lên decal trong suốt
Nhu cầu in chữ trắng, biểu tượng màu trắng hoặc sáng màu lên decal nền trong suốt là rất phổ biến ở hầu hết khách hàng.