Quy trình in chuyển nhiệt lên áo trắng, áo sáng màu

Quy trình in chuyển nhiệt lên áo trắng, áo sáng màu
Chuẩn bị vật liệu in chuyển nhiệt lên áo sáng mầu: Áo thun trơn sáng mầu, thành phần 65% cotton hoặc PE ( Tốt nhất chúng