Công nghệ in decal kỹ thuật số là gì?

Công nghệ in decal kỹ thuật số là gì?
In decal kỹ thuật số là công nghệ dùng cắt chữ và hoa văn làm bảng hiệu, trang trí. Ngày nay, với công nghệ tiên tiến, bạn