Những thông tin cần thiết khi in name card

Những thông tin cần thiết khi in name card
Name card là một công cụ hữu dụng giúp bạn tự giới thiệu về bản thân mình cũng như giúp khách hàng liên lạc với bạn