Phương pháp in chuyển nhiệt UP

Phương pháp in chuyển nhiệt UP
Decal PP có cấu tạo chính là giấy và màng nhựa mỏng. PP có 2 khổ in là 1m và 1.5m, chiều dài tấm in có