Luật quảng cáo: Không phải xin giấy phép quảng cáo cho băng rôn, biển hiệu

Luật quảng cáo: Không phải xin giấy phép quảng cáo cho băng rôn, biển hiệu
Quảng cáo trên bảng, băng rôn không phải xin giấy phép quảng cáo là một trong những quy định mới của Luật Quảng cáo đã được