Quy trình in chuyển nhiệt pin dự phòng

Quy trình in chuyển nhiệt pin dự phòng
Chuẩn bị: Máy ép nhiệt mặt phẳng Máy in mực chuyển nhiệt Giấy in chuyển nhiệt Phôi pin sạc dự phòng Băng dính nhiệt Quy trình: