Lưu ý về hệ màu trong ấn phẩm quảng cáo

Lưu ý về hệ màu trong ấn phẩm quảng cáo
Đối với mỗi ấn phẩm quảng cáo, màu sắc là nhân tố quyết định đến sự thành công của một sản phẩm in ấn vì đây

Cách tạo chuẩn màu sắc trong in ấn

Cách tạo chuẩn màu sắc trong in ấn
Màu sắc là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thiết kế, và việc để có được màu sắc chính xác trong thiết kế