Mực in chuyển nhiệt

Mực in chuyển nhiệt
Mực in chuyển nhiệt là loại mực chuyên dùng trong in ấn kinh doanh, in màu, in chuyển nhiệt, thích hợp in trên nhiều mọi loại