Phương pháp in chuyển nhiệt hình ảnh lên áo trắng, áo sáng màu

Phương pháp in chuyển nhiệt hình ảnh lên áo trắng, áo sáng màu
In chuyển nhiệt hình ảnh lên áo là một dịch vụ hết sức phổ biến hiện nay bởi nó có nhiều ưu điểm vượt trộ và