Hướng dẫn quy trình in offset

Hướng dẫn quy trình in offset
In Offset được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật in chuyển nhiệt ép trên các chất liệu vải như: ép chuyển nhiệt áo đồng phục,