Cách khắc phục lỗi máy in bị kẹt giấy

Cách khắc phục lỗi máy in bị kẹt giấy
Khi đang in giữa chừng mà giấy bị kẹt lại, ngay lập tức, máy sẽ được đưa vào chế độ chờ. Đèn nguồn trên máy sẽ