Một số lưu ý để có được thông điệp quảng cáo hay

Một số lưu ý để có được thông điệp quảng cáo hay
1. Xác định đối tượng khách hàng  Để sản phẩm của công ty bạn có được chỗ đứng trên thị trường, điểm mấu chốt của mọi