Bảng giá decal ép nhiệt áo thun màu vàng

Thế Giới Decal bán các loại decal chuyển nhiệt, decal ép nhiệt lên áo thun, áo đá bóng. Decal ép nhiệt màu vàng được sử dụng làm sao cờ Việt Nam hoặc số áo bóng đá, các hoa văn họa tiết trong in áo thun.

Bảng giá decal ép nhiệt áo thun màu vàng
Bảng giá decal ép nhiệt áo thun màu vàng

Bảng giá decal ép nhiệt màu vàng

Decal chuyển nhiệt cuộn màu vàng VN, TQ

  • Decal nhiệt màu vàng loại tốt (0,5x25m): Giá 2.000.000đ/cuộn.
  • Decal nhiệt màu vàng loại tốt (0,5x50m): Giá 3.800.000đ/cuộn.
  • Decal chuyển nhiệt màu vàng tốt (0,6x25m): Giá 2.000.000đ/cuộn.
  • Decal chuyển nhiệt màu vàng tốt (0,6x50m): Giá 3.800.000đ/cuộn.
  • Decal chuyển nhiệt màu vàng thường (0,5x25m): Giá 1.400.000đ/cuộn.
  • Decal chuyển nhiệt màu vàng tốt (0,5x50m): Giá 2.300.000đ/cuộn.

Decal chuyển nhiệt màu vàng Pháp: 2.080.000đ/cuộn 0,5 x 20m.

Decal nhiệt màu vàng Stahls Mỹ: 4.000.000đ/cuộn: 0,5 x 25m.