Bảng Giá Máy Cắt Decal, Máy Cắt Bế Tem Nhãn

Ngày

Bảng giá máy cắt decal, máy cắt bế tem nhãn đề can tại Thế Giới Decal – được cập nhật mới nhất. Tặng kèm dao cắt, vận chuyển gửi hàng tận nơi miễn phí. Bảo hành dài hạn.

Bảng giá máy cắt decal AH-720

⦿ Giá bán gốc: 8 200 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 7 600 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 hộp dao cắt tốt (5 lưỡi), bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 1 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal AH-1350

⦿ Giá bán gốc: 12 500 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 10 800 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 hộp dao cắt tốt (5 lưỡi), bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 1 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal AS-720

⦿ Giá bán gốc: 17 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 16 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 hộp dao cắt tốt (5 lưỡi), bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal AS-1350

⦿ Giá bán gốc: 24 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 22 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 hộp dao cắt tốt (5 lưỡi), bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal AB-720

⦿ Giá bán gốc: 13 500 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 9 900 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: ⦿ Tặng 1 hộp dao cắt; ⦿ 6 đĩa CD mẫu tem, hoa văn, mẫu bia mộ.
⦿ Ghi chú: ⦿ Máy có chân kèm theo + giỏ đựng vật liệu; ⦿ Giá đã bao gồm VAT 10%; ⦿ Cắt trực tiếp từ Corel. ⦿ Máy không còn bảo hành.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Mimaki CG-60SRIII

⦿ Giá bán gốc: 26 500 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 25 800 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: ⦿ Tặng 1 hộp dao cắt tốt + Bộ mẫu tem, hoa văn, mẫu bia mộ.
⦿ Ghi chú: ⦿ Máy Mimaki 60SRIII không kèm chân máy; ⦿ Giá đã bao gồm VAT 8%; ⦿ Cắt bế trực tiếp từ Corel, AI. 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Mimaki CG-130SRIII

⦿ Giá bán gốc: 57 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 50 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: ⦿ Tặng 1 hộp dao cắt tốt + Bộ mẫu tem, hoa văn, mẫu bia mộ.
⦿ Ghi chú: ⦿ Máy Mimaki 130SRIII có chân kèm theo; ⦿ Giá đã bao gồm VAT 8%; ⦿ Cắt bế trực tiếp từ Corel, AI. 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Mimaki CG-75FXII Plus

⦿ Giá bán gốc: 83 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 77 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 lưỡi dao cắt chính hãng, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Mimaki CG-130FXII Plus

⦿ Giá bán gốc: 103 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 97 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 lưỡi dao cắt chính hãng, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Mimaki CG-160FXII Plus

⦿ Giá bán gốc: 143 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 130 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 lưỡi dao cắt chính hãng, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Graphtec CE7000-40

⦿ Giá bán gốc: 29 500 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 27 500 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 10 lưỡi dao CB09, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: Sản xuất tại Thái Lan - 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm. 🚫 Máy không kèm chân.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Graphtec CE7000-60

⦿ Giá bán gốc: 34 500 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 32 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 10 lưỡi dao CB09, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: Sản xuất tại Thái Lan - 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm. 🚫 Máy không kèm chân.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Graphtec CE7000-130

⦿ Giá bán gốc: 89 500 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 86 500 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 10 lưỡi dao CB09, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: Sản xuất tại Thái Lan - 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Graphtec CE7000-160

⦿ Giá bán gốc: 121 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 118 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 10 lưỡi dao CB09, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: Sản xuất tại Thái Lan - 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 2 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Graphtec FC9000-75

⦿ Giá bán gốc: 99 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 95 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 trụ dao cắt đứt vật liệu CB15, 1 hộp dao CB15, 1 hộp dao CB09, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 3 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Graphtec FC9000-140

⦿ Giá bán gốc: 168 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 163 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 trụ dao cắt đứt vật liệu CB15, 1 hộp dao CB15, 1 hộp dao CB09, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 3 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Graphtec FC9000-160

⦿ Giá bán gốc: 183 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 177 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: 🎁: Tặng 1 trụ dao cắt đứt vật liệu CB15, 1 hộp dao CB15, 1 hộp dao CB09, bộ mẫu tem hoa văn.
⦿ Ghi chú: 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 3 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:

Bảng giá máy cắt decal Graphtec CE6000-120 Plus

⦿ Giá bán gốc: 60 000 000 VNĐ
⦿ Giá khuyến mãi: 55 000 000 VNĐ
⦿ Khuyến mãi: ⦿ Tặng 2 hộp dao (10 lưỡi) trị giá 1.000.000đ + Bộ mẫu font chữ, mẫu tem, hoa văn vector, mẫu bia mộ cho người làm nghề.
⦿ Ghi chú: Graphtec CE6000-120 Plus - Máy có kèm chân. Giá đã gồm VAT 8%. 🚞 Hàng có sẵn - 🚀 Giao nhận miễn phí - 🔧 Lắp đặt tận nơi tại Tp.HCM. ⌚ Bảo hành 1 năm.
⦿ Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:


Liên hệ mua máy cắt đề can, máy cắt bế đề can tem nhãn:

  • THẾ GIỚI DECAL
  • 279 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
  • ĐT: 028.2220.8888, 028.22209999, 0919.618.399, 096.2345.999
5/5 - (16 bình chọn)