Giá bán dây cáp dữ liệu nối đầu dao, màn hình, bàn phím máy cắt decal

Đăng

Giá bán dây cáp dữ liệu nối đầu dao, màn hình, bàn phím máy cắt decal các nhãn hiệu: Mimaki (Mimaki CG-60ST, SL, SR, SRII, Mimaki CG-75FX, 100FX, 130FX, 160FX; Mimaki CG-75FXII, 100FXII, 130FXII, 160FXII); Graphtec (Graphtec CE2000-60, CE2000-120; CE3000-60, CE3000-120; CE5000-60, CE5000-120; CE6000-60, CE6000-120; FC7000, FC8000, FC8600); GCC (Botcat BI-60, Sable SB60, Expert, Expert 24LX, Expert 52LX, Puma II, Puma III, Bengal, Jaguar); Rabbit (Hx630, HX1200); Refine (MH721, MH1351); Pcut (CTN630, CTN1200); Kingcut – KcutPro (CT630, CT1200, CA24, CA48); Goldensign; Gongzheng; Mini CutOK; Summa.

Bảng giá bán chi tiết:

Tên sản phẩm Xuất xứ Giá bán (VND) Ghi chú
Dây cáp dữ liệu đầu dao Mimaki CG-60ST Chính hãng Mimaki 1.800.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu đầu dao Mimaki CG-60SL/SR Chính hãng Mimaki 1.500.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu đầu dao Mimaki CG-60SRIII Chính hãng Mimaki 4.980.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu đầu dao Mimaki CG-130SRII, CG-130SRIII, CG-130FX, CG-130FXII Chính hãng Mimaki 6.800.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu màn hình, bàn phím máy cắt decal Mimaki CG-60SL/SR Chính hãng Mimaki 1.500.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu màn hình, bàn phím máy cắt decal Mimaki CG-60SRIII Chính hãng Mimaki 1.000.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu màn hình, bàn phím máy cắt decal Mimaki CG-130SRII, SRIII, FX, FXII Chính hãng Mimaki 3.100.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu đầu dao máy cắt Graphtec CE3000-60, CE5000-60, CE6000-60, CE7000-60 Chính hãng Graphtec 1.600.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu đầu dao máy cắt Graphtec CE3000-120, CE5000-120, CE6000-120 Chính hãng Graphtec 3.600.000 Đặt hàng
Dây cáp dữ liệu màn hình, bàn phím máy cắt Graphtec CE3000-60, CE5000-60, CE6000-60, CE7000-60 Chính hãng Graphtec 1.000.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu màn hình, bàn phím máy cắt Graphtec CE3000-120, CE5000-120, CE6000-120 Chính hãng Graphtec 2.500.000 Đặt hàng
Dây cáp dữ liệu điều khiển đầu dao máy cắt GCC (Sable, Bobcat, Expert, Expert 24LX, Puma, Bengal, Jaguar) khổ 60cm Chính hãng GCC 1.200.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu điều khiển đầu dao máy cắt GCC (Sable, Bobcat, Expert, Expert 52LX, Puma, Bengal, Jaguar) khổ 120cm Chính hãng GCC 2.200.000 Đặt hàng
Dây cáp dữ liệu điều khiển bàn phím máy cắt GCC (Sable, Bobcat, Expert, Expert 24LX, Puma, Bengal, Jaguar) khổ 60cm Chính hãng GCC 900.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu điều khiển bàn phím máy cắt GCC (Sable, Bobcat, Expert, Expert 52LX, Puma, Bengal, Jaguar) khổ 120cm Chính hãng GCC 2.000.000 Đặt hàng
Dây cáp dữ liệu điều khiển đầu dao máy cắt decal TQ (Rabbit, Refine, Gongzheng, Goldensign, Pcut, Kcutpro, Kingcut) khổ 6 tấc TQ 600.000 Có hàng
Dây cáp dữ liệu điều khiển đầu dao máy cắt decal TQ (Rabbit, Refine, Gongzheng, Goldensign, Pcut, Kcutpro, Kingcut) khổ 1,2m TQ 1.300.000 Có hàng

Ghi chú: Giá trên chưa gồm VAT 8-10%. Những linh kiện không sẵn hàng, thời gian đặt hàng 15-30 ngày. Một số linh kiện được cập nhật chưa kịp, có thể giá lên hoặc xuống. Quý khách điện trực tiếp để hỏi giá mới nhất.

5/5 - (52 bình chọn)