Giá bán dây cáp dữ liệu nối đầu dao, màn hình, bàn phím máy cắt decal

Giá bán dây cáp dữ liệu nối đầu dao, màn hình, bàn phím máy cắt decal các nhãn hiệu: Mimaki (Mimaki CG-60ST, SL, SR, SRII, Mimaki