Cách cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Cách cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut
Kết nối với máy tính thông qua cổng USB và cổng COM là hai hình thức chính của máy cắt decal Pcut CTN630. Đối vối cổng

Cách cài đặt USB cho máy cắt decal chỉ có cổng giao tiếp COM

Cách cài đặt USB cho máy cắt decal chỉ có cổng giao tiếp COM
Hiện nay trên thị trường một số Mainboard thế hệ mới vấn đề giao tiếp với các thiết bị ngoại vi chủ yếu được kết nối