Cách cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Đăng

Kết nối với máy tính thông qua cổng USB và cổng COM là hai hình thức chính của máy cắt decal Pcut CTN630. Đối vối cổng COM bạn chỉ cần cắm dây COM vào là máy cắt có thể hoạt động bình thường. Ngược lại, cổng USB cách kết nối thường phức tạp hơn. Sau đây là hướng dẫn kỹ thuật cách cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut CTN630.

1. Bật nguồn máy cắt, cắm đầu dây USB để kết nối máy tính với máy cắt, hiện bảng thông báo:

image18

2. Nhấn Next

image19

3. Chọn dòng dưới nhấn Next

image20

4. Chọn Browse

image021

5. Chọn CD-ROM driver, ok.

image022

6. Chọn Next

image023

7. Chọn Next

image024

8. Chọn Finish

image025

Chú ý: quá trình tìm kiếm driver được lập lại 1 lần nữa ta chỉ cần làm lại tương tự là xong.

9. Ra màn hình ngoài desktop, Click chuột phải My Computer —> Chọn Manage=> Chọn Device Manager —> Ports (COM&LPT) —> Click chuột phải vào cổng COM1 & CÒM2 (nếu có) —> Disable

10. Click chuột phải USB Serial Port —> Chọn Properties=>Chọn thẻ Port Settings —> Flow control —> Hardware=>Chọn Advanced

11. Chọn COM Port Number: COM1 (in use)=>Latency Times (msec): 1=>Chọn Ok =>Chọn Yes.

Quá trình cài đặt hoàn tất!

cach-cai-dat-usb-cho-may-cat-decal-pcut-1

5/5 - (38 bình chọn)