Decal cuộn và công nghệ in tem nhãn decal dạng cuộn

Decal cuộn và công nghệ in tem nhãn decal dạng cuộn
Cũng giống như những loại decal khác, cùng với decal giấy, decal trong, decal lưới thì decal cuộn cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách