Decal nước – Decal dán trên nhiều chất liệu

Decal nước - Decal dán trên nhiều chất liệu
Decal nước là một loại decal đặc biệt mang tính ứng dụng cao. Khi sử dụng decal nước, chỉ cần ngâm nó vào nước thì lớp keo sẽ