Tem vỡ: Tính chất và đặc điểm

Tem vỡ: Tính chất và đặc điểm
Tem vỡ (còn gọi là tem bể) là một dạng tem bảo hành được in trên chất liệu decal giấy đặc biệt. Giấy tự dính và