Một số loại tem nhãn theo chức năng

Một số loại tem nhãn theo chức năng
1. Tem nhãn mã vạch  Là giấy in tem nhiệt dành cho cân điện tử, in xuất xứ sản phẩm, trọng lượng thành tiền ngày đóng