Decal cảm nhiệt trực tiếp

Decal cảm nhiệt trực tiếp
Decal cảm nhiệt trực tiếp (decal nhiệt Multitherm Plus) là loại nhãn tự dính được bế thành từng cuộn để phù hợp với từng loại máy