Ép decal chuyển nhiệt bình sành sứ

Ép decal chuyển nhiệt bình sành sứ
Ép decal chuyển nhiệt bình sành sứ là một phương pháp nhanh, dễ làm, cho ra sản phẩm có màu sắc đẹp, rõ nét. Với in

Ưu điểm của ép decal chuyển nhiệt lên vải

Ưu điểm của ép decal chuyển nhiệt lên vải
Decal chuyển nhiệt lên vải là kỹ thuật dùng máy in phun Epson T50, epson T60, Epson 1390, epson 1400 gắn hệ thống dẫn mực ngoài và