In Folder

In Folder
Folder, còn gọi là profile, bìa sơ mi, bìa kẹp hồ sơ, là ấn phẩm văn phòng dùng để kẹp hồ sơ, tài liệu, thuận tiện cho