Một số lưu ý khi thiết kế bản in

Một số lưu ý khi thiết kế bản in
1. Tham khảo ý kiến của đơn vị in ấn Trước khi thiết kế một mẫu sản phẩm in ấn phục vụ cho quảng cáo, bạn