Decal cảm nhiệt trực tiếp

Decal cảm nhiệt trực tiếp
Decal cảm nhiệt trực tiếp (decal nhiệt Multitherm Plus) là loại nhãn tự dính được bế thành từng cuộn để phù hợp với từng loại máy

Cắt bế tem nhãn mã vạch (Qr code, barcode) decal

Cắt bế tem nhãn mã vạch (Qr code, barcode) decal
Thế Giới Decal - Nhà cung ứng dịch vụ tổng hợp về decal hàng đầu nhận thực hiện cắt, bế decal tem mã vạch (Qr code,