Một số loại tem nhãn thông dụng

Một số loại tem nhãn thông dụng
Trên thị trường in ấn tem nhãn hiện nay, tùy vào từng sản phẩm, hàng hóa khác nhau để thiết kế các loại tem nhãn phù