Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán
Với sự phát triển vượt bậc của phương tiện thông tin đại chúng, ngân hàng giao dịch,… khoảng cách địa lí được thu hẹp, tiết kiệm