Một số lưu ý khi thiết kế Poster

Một số lưu ý khi thiết kế Poster
Poster (hay còn gọi là áp phích) được thiết kế thông qua các phần mềm đồ họa mang tính thẩm mỹ cao nhằm mục đích truyền

Thiết kế Poster quảng cáo

Thiết kế Poster quảng cáo
Poster là những hình ảnh khổ lớn mang nội dung quảng cáo hình ảnh, gắn liền với việt quảng bá sản phẩm, thương hiệu, hoạt động