Tư vấn thiết kế Catalogue

Tư vấn thiết kế Catalogue
Catalogue - một quảng cáo dưới dạng sách, là phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi dù là các

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Thiết kế nhận diện thương hiệu
Nhận diện thương hiệu (corporate Identity) là tất cả các hình ảnh về tập đoàn, công ty, doanh nghiệp hay về nhận biết sản phẩm trong