Phương pháp in Offset

Phương pháp in Offset
Thế Giới Decal xin tư vấn phương pháp in Offset như sau: In offset là in bản in không ép trực tiếp lên giấy hay vật liệu