Ưu điểm giấy dán kính

Ưu điểm giấy dán kính
1. Chống nắng, nóng  Giấy dán kính là một trong những lựa chọn tốt nhất đối với ngôi nhà ở trên có và có ánh nắng